مدارس شاهد الگویی برای سایر مدارس باشند
مدارس شاهد الگویی برای سایر مدارس باشند

توجه به ساحت‌های ششگانه نظام تعلیم وتربیت و برنامه ریزی مطلوب در راستای تربیت همه جانبه و همچنین بکارگیری مناسب از توانمندی‌ها وظرفیت‌های موجود، می‌تواند مدارس شاهد را به عنوان الگوی موفق برای سایر مدارس تبدیل کند.

به گزارش هرمز۲۴ به نقل از ایرنامدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان گفت: همچنین انتظار عموم جامعه از مدارس شاهد اینست که علاوه بر تربیت ساحت علمی وفناورانه، در ساحت‌های اعتقادی ومذهبی، اجتماعی و سیاسی به عنوان مدارس شاخص خود را معرفی کند.
موسی دادی زاده سرخایی روز دوشنبه درجمع مدیران شاهد سراسر استان که به میزبانی مدرسه دخترانه شاهد فاطمه نیک ناحیه دو بندرعباس برگزار شد، اظهارداشت: مدارس شاهد ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های خوبی دارند که مدیران باید این ظرفیت‌ها را به بهترین نحو بکارگیرند.
وی بیان داشت: توانمندسازی نیروی انسانی از مسائلی است که مدارس شاهد برای تبدیل شدن به یک الگو باید آنرا مدنظر داشته باشد و برای آن برنامه مدون ومستمر داشته باشد.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشت: آگاه سازی خانواده ها و استفاده از مشاوران درتوجیه برنامه‌ها به والدین و دانش آموزان از دیگر اهداف مدارس شاهداست که باید بطور مستمر انجام گیرد.
دادی زاده درپایان تاکید کرد: مدارس شاهد باید براساس اسناد بالادستی و تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش، برنامه و محور فعالیت‌های خود را تعیین و مطابق آن حرکت کنند.
۲۲ مدرسه شاهد با حدود ۵ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در استان هرمزگان وجود دارد.

  • منبع خبر : ایرنا